info@finamax.be

03/320.26.46

toezichthouders

Fod economie , middenstand en energie , algemene directie economische reglementering , dienst kredieten - schuldenlast. (vooruitgangstraat 50 , 1210 Brussel ) inschrijvingsnummer consumentenkrediet 220447
FSMA raadplegingswijze : het register van de verzekerings tussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel , Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Melding van de buitengerechterlijke klachtenregeling: Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor , of te mailen naar info@hypomax.be met een duidelijke vermelding van uw grieven.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst verzekeringen te 1000 Brussel , de Meeûssquarre 35 . Tel : 02/547.58.71 of fax : 02/ 547.59.75